Akciğer Biyopsisi

Genel bilgiler

 • Akciğerde izlenen nodüllerin yada kitlelerin kanser olup olmadığını belirlemek için doku alınmasıdır. Biyopsiler açık cerrahiyle, bronkoskopik yada perkütan yolla yapılabilmektedir.
 • Açık cerrahi ve bronkoskopik biyopsiler sedasyon yada genel anestezi gerektirirken, perkütan (transtorasik) biyopsi lokal anestezi ile yapılabilmektedir.

İşlem öncesi hazırlıklar

 • İşlem öncesinde 4-6 saat yemek yememesini istiyoruz.
 • Kan sulandırıcı ilaç kullanım öyküsü önemlidir. Hastanın işlem önce belli süreler kesmesi istenecektir.
 • Hastanın daha önce çekilen filmleri incelenerek en uygun açıdan biyopsi yapılmsı planlanacaktır.

Transtorasik akciğer biyopsi işlemi nasıl yapılır?

 • Hastanın servis yatışı ve damar yolu açılışı ile hastamız işleme hazırlanır.
 • Hastayı işlem ile ilgili bilgilendiriyoruz
 • Hasta tomografiye alınıp vücut üzerinde işaretlemelerle kitle içerisine dış kılıf iğne (koaksiyel) yerleştiriyoruz.
 • Bu iğne içerisinden tru cut(kesici) iğne ile 3-4 kez biyopsiler almaktayız.
 • İşlem sonrası akciğerin etrafına hava kaçağını engellemek için hastadan aldığımız kanı dış kılıf içerisine iğneyi çıkarırken sıkarak işlemi bitiriyoruz.

İşlem riskleri nelerdir?

 • BT klavuzluğunda akciğer biyopsisi diğer yöntemlere göre daha az invazif olmasına rağmen risksiz değildir.
 • Kanama ve pnömotoraks gelişimi görülebilmektedir.
 • Kanama olması daha sıklıkla istediğimiz bir şeydir hava kaçaklarını (pnömotoraks) engellemektedir. Çok nadiren ciddi kanamalara yol açabilir.
 • Hava kaçakları iğnemizin akciğerde açtığı küçük bir delik nedeniyle olabilmektedir. Hava kaçaklarını; biyopsi sonrası dış kılıf iğnesinden yaptığımız hastanın kendi kanının enjeksiyonu ile artık çok az gö Bunların da büyük kısmı hasta rahatsız etmeyen, serviste o2(oksijen) ile takip ettiğimiz gruptur. Geriye kalan çok az bir kısmi ise tüp takmayı gerektirecek seviyededir.

Alınan parçaların değerlendirilmesi

 • Alınan parçalar uzmanlaşmış patologlar tarafından incelenir 3-5 gün içerisinde genelde sonuçlanır.
 • Sonuçların enfeksiyon yada inflamasyon gelmesi durumunda; hekiminiz tarafından uygun antibiyotiklerle tedavi edilecektir.
 • Patoloji sonucu kanser hücreleri saptanırsa kanser tipine göre cerrahi yada kemoterapi tedavileri uygulanabilmektedir.
 • Ayrıca akciğerdeki kitlelerindeki tümör hücrelerinin ölmesi (nekroza gitmesi ) nedeniyle patologlar tümör hücresi göremeyebilirler. Bu nedenle sonuçlar yetersiz gelebilmektedir, bu durumlarda tümörün cerrahi olarak çıkarılması gerekebilmektedir.