Böbrek Naklinde Girişimsel İşlemler

 • Böbrek nakli; kadavradan yada canlı vericiden alınan sağlıklı böbreğin, yetmezliği olan alıcıya yerleştirilmesi işlemidir.
 • Böbreklerimiz karın içinde her iki tarafta yer alan, kandaki atık maddeleri filtreleyerek atan organlarımızdır. Her iki tarafta idrar kanallarıyla(üreter) birleşerek idrar torbası (mesane) ile ilişkilidir.
 • Böbreğin filtreleme yeteneğinin bozulması ile vücutta sıvı ve atıklar birikir. Tansiyon yükselir ve böbrek yetmezliği gelişir.

Böbrek yetmezliği nedenleri nelerdir?

 • Kontrolsüz hipertansiyon
 • Glomerulonefrit hastalıkları
 • Şeker hastalığı
 • Polikistik böbrek hastalığı,
 • Gibi çok sayıda hastalık böbrek yetmezliğine yol açar.

Böbrek nakli sonrası gelişen komplikasyonlar

 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Böbrek atar damarının ve/veya toplar damarının tıkanması
 • İdrar yolu anastomozlarının açılması ve idrarın batına kaçması
 • Lenfosel gelişimi
 • Böbrek yetmezliği gelişmesi

Böbrek naklinde girişimsel radyolojik tedaviler

 • Böbrek Biyopsi;
  • Böbrek yetmezliğinin yada nakil sonrası gelişen yetmezliğinin tanısının konması ve tedavi planlaması amacıyla biyopsi yapılmaktadır.
  • Böbrek biyopsisi işlemi; ince tru-kut iğnelerle, kolayca yapılabilmekte, genelde kısa süreli yatışlarla hastalarımız taburcu edilebilmektedir.
 • Abse drenaj Katateri yerleştirilmesi;
  • Enfeksiyon varlığı durumunda, eğer nakil böbrek etrafında abse gelişmişse drenaj katateri yerleştirilebilir
  • Bu işlem sırasında ince drenler ultrason- skopi eşliğinde lokal anestezi sonrası ameliyatsız yerleştirmekteyiz. İşlemin süresi 5-10 dk dır. Ağrısız bir işlemdir.
 • Lenfosel tedavisi
  • Lenf sistemi diğer damarlar dan farklı bir sistemdir. Hücreler arası sıvıyı birleşerek ana bir damara (duktus torasikus) dökülür ve lenf sıvısı ana toplar damara ulaşarak kalbe ulaşır.
  • Ameliyat sırasında yaralanan bu damarlar batın içerisinde lenf kaçaklarına yol açar
  • Buradaki tedavi öncelikle kaçağın içerisine dren yerleştirilmesi Eğer gelen sıvı kesilmezse, lenfanjiografi işlemine geçilir.
  • Lenfanjiografi işlemi kasıktaki bir lenf bezine ince bir iğne yerleştirilmesi ve buradan yağlı kontrast madde verilerek hem kaçağın yerinin saptanması amaçlanmaktadır hem de kaçağın tıkanması sağlanmaktadır.
  • İşlem çok basit ve ağrısızdır yatış gerektirmez.
 • İdrar kanallarında tıkanıklıkların tedavisi;
  • İdrar yollarının anastomoz sonrası gelişen darlıklarda idrar böbrek kanallarını genişletir ve böbrek yetmezliği gelişmesine yol açabilir
  • Perkütan Nefrostomi; genişlemiş böbrek kanalları içerisine ince iğne ile girişimleri sonrası dren yerleştirilerek idrarın dışarı alınması sağlanır.
  • Üreteral stent yerleştirilmesi (idrar kanalına) ; bu işlemde mesaneden böbrek içerisine stent yerleştirilir.
  • Balon işlemi; darlıklara Nefrostomi yolu üzerinde (perkütan) balonlarla darlıklar genişletilir.
 • Kanamaların tedavisi
  • Ameliyat sonrası yada biyopsiler sırasında gelişebilecek kanamalar ciddi sorunlara yol açar.
  • Kanamaların durdurulması; kasıktaki atardamardan girilerek böbrekteki kanama yeri gösterilmesi sonrası, kanama koillerle yada sıvı tıkayıcı ajanlarla tıkıyoruz.
 • Böbrek damarlarının tıkanması durumunda tedaviler
  • Böbrek nakil sırasında atardamar ve toplardamarlar bağlanır. Anastomoz darlıkları sonrası damar içerisinde pıhtılar oluşabilmektedir. Yada anastomoz darlığı olmadan hastalardaki pıhtıya yatkınlık benzer sonuçlara yol açabilmektedir.
  • Bu durumlarda anastomoz darlıklarına balon stent işlemleri, pıhtı gelişmesi durumunda pıhtıların çıkarılması işlemini yapmaktayız.
 • İdrar kaçaklarında girişimsel tedaviler
  • İdrar yolu anastomoz kaçakları %1-5 vakada görülmektedir.
  • İdrar kaçağı ciddi enfeksiyon oluşturabilme yeteneği nedeniyle ciddi yaşamsal sorunlara yol açabilmektedir.
  • Böbrek etrafında oluşan idrar sızıntısına (ürinom) konulan drenler yapılan ilk işlemlerimizdir.
  • Kaçağın devam etmesi durumunda Nefrostomi yerleştirilmesi ve üreteral stent konması çoğunlukla tedavi edici olmaktadır. Bu işlemlere rahmen bir kısım hasta ya cerrahi gerekebilmektedir.