Burun Kanamaları (epistaxis)

 • Burun kanamaları insanların hayatlarında sıklıkla karşılaşabileceği bir sorundur. Tüm insanların en az yarısı hayatlarında bir kez burun kanaması geçirir. Bu kanamaların çoğu hastaneye başvurmaz.
 • Burun; konumu ve damarların yüzeye yakın olması nedeniyle büyük risk altındadır.
 • Kanamaların çoğu ciddi olmayıp evde halledilmektedir.
 • Sık sık burun kanaması varlığı ve durdurulamayan kanamalar da hastaneye başvuru yapılmalıdır.
 • Epistaksis hastalarında kanamanın yerini saptanmasında kulak burun boğaz uzmanları tarafından Endoskopi ile saptanır.
 • Burnun ön tarafından olan kanamalar yaygın olanlardır, çocuklarda sıktır. Genelde evde tedavi edilir. Genelde tek burun deliğinden kanama olur.
 • Burnun arka kısmından meydana gelen kanamalar ciddi kanamalardır. Acil tedavi gerektirir. Genelde her iki burun deliğinden kanama olur.

Kanama nedenleri

 • Travma, enfeksiyonlar, hipertansiyon, burun ameliyatları, kanserler, kan sulandırıcı ilaçlar, sıcak havalar ve kan hastalıkları neden olabilmektedir.
 • Çocuklarda travmaların daha sık olması nedeniyle kanamalar daha sık görülmektedir. Ayrıca yaşlılarda daha sıktır.
 • Hamileler de artan karın içi basınç nedeniyle oluşan damar genişlemeleri daha sık kanamalara yol açmaktadır.
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen aspirin, varfarin, klexan gibi ilaçlar burun kanamalarını artırabilir.

Kanama tedavisi

 • Gazlı bez ile tampon koyarak elde edilen basınç sonrası kanamanın kontrol altına alınması çoğunlukla yeterli olmaktadır.
 • Burun arka kanamalarında genel anestezi altında balon şişirme yöntemi kanamalar durdurulabilmektedir.
 • Bir diğer yöntem kanayan damarın koter gibi cihazlarla yakmak işe yaramaktadır
 • Kan damarının cerrahi olarak bağlanması(ligasyon) uygulanmaktadır.
 • Bu tedavilerden yarar görmeyen ciddi arka bölge şiddetli kanamarda embolizasyon ile tedavi uygulanmaktadır

Embolizasyon tedavisi

 • Öncelikle tümörün ve anormal anatomik damarlanmaların görüntülenmesi için tomografik anjio gereklidir.
 • Hastalarımı 5-6 saatlik açlık sonrası hastalarımız anjio ya alınır.
 • Kasıktan yapılan anjioyla her iki şah damarı görüntülenir. Yüze giden damarlar selektif olarak girilerek kanamanın yeri saptanır.
 • Buruna giden arterler partiküler embolizan maddelerle kapatılır.
 • Burada amaç etkilenen damarın etrafındaki kan akımını engellemeden kanın durdurulmasıdır. Damar akımı geçici olarak durdurulur.
 • İşlem riskleri cilt giriş yerinde morarma ve kullanılan embolizan ajanların istenmeyen yerlere gitmesidir(inme ve körlük)