Perkütan Safra Kesesi Drenajı, Perkütan Kolosistostomi

 • Safra kesesine dren koyma işlemi, akut safra iltihabı (akut kolesistit) geçiren; ileri yaş grubunda ve yandaş hastalığı olanlarda (şeker hipertansiyon, kanser…) uygulanmaktadır.
 • Safra kesesini tıkayan taş yada tümör nedenli yapılabilir.
 • Tedavi edilmeyen hastalarda safra kesesi yırtıkları oluşabilir, hastaları hayati tehlikeye sokabilir.

İşlem nasıl yapılıyor.

 • Bu işlem tecrübeli girişimsel radyologlar tarafından yapılmalıdır.
 • Ultrason-skopi yada tomografi eşliğinde yapılabilmektedir.
 • lokal anestezi ve isteğe bağlı sedasyon eşliğinde planlanabilir.
 • İnce bir iğneyi safra kesesine yerleştirip içerisine koyduğumuz tel üzerinden istediğimiz dreni kesi yapmadan yerleştiriyoruz.
 • İşlem süresi yaklaşık 30dk dır.
 • Drenaj kataterinin ucuna taktığımız torba ile safrayı boşaltarak, safra kesesinin saatler içinde rahatlaması sağlanır, hastalardaki şişkinlik, ağrı hemen gerilemektedir. Günler içinde de kandaki enfeksiyon değerleri düşmektedir.
 • İşlem sonrası bir kaç saatlik yatış yeterlidir.

Hangi hastalarda işlem yapılmaz?

 • Tüm hastalara yapılabilir.
 • Karın içerisinde sıvısı olan hastalarda da önce sıvının boşaltılması ile işlem rahatlıkla yapılabilmektedir.
 • Kanama fonksiyonları bozuk olanlarda yada kan sulandırıcı ilaç kullananlarda uygun tedavilerle işlem yapılabilir.

Bu işlemin amacı nedir?

 • Ameliyat olamayan ileri yaş, kanser hastalarında uygulanmaktadır.
 • Ameliyata bağlı işlem riski yüksek hastalarda ilerde olacakları ameliyata hazırlık için yapılabilmektedir. Bu hastalar ameliyat olacakları vakit artık safra kesesi iltihabı olmayan taşlı kese hastaları haline gelirler. Ameliyat riskleri azalmaktadır.
 • Bazende başarısız olunan safra yolları girişimleri (PTK, ERCP) sonrası hastalarda safra kesesine dren koyularak  PTK işlemlerine devam edilebilmektedir.

Dren ne kadar kalır?

 • Hastanın safra kesesi rahatladıktan, vücuttaki enfeksiyon geriledikten sonra dren çekilebilir(yaklaşık 2 hafta). Öncesinde dren yaklaşık bir günlük kapatılarak sorun olup olmayacağı değerlendirilir.
 • Çoğu hastada erken dönemde drenler çekilmez, kesenin ve etraf dokuların rahatlaması 4-6 haftayı bulur ve bu hastalarda ameliyatta safra kesesi çıkarılması sırasında drende çekilir.
 • Ana kanalda tıkanıklığı olan tümör hastalarında uzun süreler drenler kalabilir. 3 ayda bir drenin değiştirilmesi gerekir.

İşlem riskleri nelerdir?

 • İşlem riskleri düşüktür,
 • İşlem sırasında safra kesesi içerisindeki enfekte sıvı karın içerisine akabilir, peritonit gelişebilir.
 • Kanamaya meyilli hastalarda işlem sonrası kanama görülebilir.
 • Konulan kataterin çıkması; dren cilde dikilmektedir. Bazı hastalarımızda bu iplerin kopması ve drenin yerinden çıkmasına sebeb olabilir. Bu durumlarda dren tekrar takılmalıdır.