Radyoembolizasyon

Karaciğer kanserlerinin tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi olan radyoembolizasyon, cerrahiye uygun olmayan hastalarda tercih edilir. Karaciğer nakil kriterlerine uymayan büyük karaciğer tümörlerinde köprüleşme tedavisi olarak, nakile uyum sağlaması için yapılabilir. Bununla birlikte tümörü küçültmek için ameliyat öncesinde destekleyici tedavi olarak uygulanabilir. Girişimsel radyoloji alanında güncel bir metot olarak diğer organlardaki kanserlerin karaciğere metastazlarında da kullanılır.

Radyasyon ve embolizasyon işlemlerinin aynı anda uygulandığı radyoembolizasyon, kanser hücrelerinin hızla yok olmasını sağlar. Bunun için radyo aktif madde içeren mikroküreler atar damar yoluyla kanser dokusu içerisine enjekte edilir. Doğrudan kanserli hücrelerin neden olduğu tümöre etki eder ve sağlıklı hücrelere zarar vermez.

Radyoembolizasyon Tedavi Planlaması ve Uygulama Öncesi
Radyoembolizasyon uygulaması ve tedavi sürecine ilişkin teknik detaylarlar ile ilgilenen ve yürüten uzmanlar girişimsel radyologlar ve nükleer tıp uzmanlardır. Ancak onkoloji, radyoloji, genel cerrahi gibi branşları içeren multidisipliner bir alandır. Bu yüzden uygulamanın kararı branşların ortak uzlaşmaları durumunda verilebilir.

Girişimsel radyoloji ile birlikte, her branş tedavi sürecinde ilave katkılar sunar. Örneğin nükleer tıp uzmanı hastaya uygulanacak dozları ayarlarken, tedavi planlamasında katkılar sunarken, onkoloji tedavi algoritması ve takibiyle ilgilenir.

Hasta radyoembolizasyon tedavisine uygun görüldüğü takdirde kan tahlilleri ve karaciğere yönelik çekilen tetkikler değerlendirilir, sonucunda hastanın tedaviye engel durumu olmadığı saptanırsa planlama için hastaya anjiogram ve MAA sintigrafisi gerçekleştirilir.

Bu aşamada hastanın karaciğer damarları haritalandırılarak kanser hücrelerini besleyen atardamarlar tespit edilir. Tedavi güvenliğini sağlamak için bu atardamarlara düşük dozda radyoaktif madde (MAA) verilerek simulasyon yapılır. Tedaviden etkilenmesi istenmeyen organları besleyen damarlara spiral takılarak tıkanması sağlanır. İşlem sonrası alına PET görüntüler ile Rasyoembolizasyon işlemi için uygun dozlar hesaplanır, işlem günü belirlenir.

Radyoembolizayson Nasıl Uygulanır?
Radyoembolizasyon uygulaması öncesinde hasta için gerekli olan mikroküreler hazırlanmış ve gerçek tedavi dozu belirlenmiştir. Lokal anestezi altında yapılan yöntemde kasık bölgesinde girilerek katater yerleştirilir, katater atardamar üzerinden karaciğere yönlendirilir.Katater içerisinden kanserli dokuya radyoaktif madde içeren küçük küreler (mikroküreler) enjekte edilir.

Ortalama bir saat süren radyoembolizasyon tedavisinin ardından hasta bir gün müşahade altında tutulur. Oluşabilecek hafif komplikasyonlar için bulantı giderici, ağrı kesici ilaçlar, damar içi sıvılar verilmektedir.

İşlem sonrası alınan kontrol PET ile tedavini kontrolü sağlanır. Sağlıklı karaciğer hücrelerine zarar vermediği için tedavi hedefe yönelik olarak gerçekleştirir. Fakat yinede; halsizlik, kusma, mide bulantısı veya ağrısı gibi komplikasyonlar görülebilir. Genellikle hastalar tarafından iyi tolere edilen bir yöntem olduğu için yan etkileri yüksek değildir.

Radyoembolizasyon Sonrasında Takip Süreci

Radyoembolizasyon sonrasında karaciğerdeki kanser hücrelerinde hızlı bir gerileme olması beklenmektedir. Tedavinin sonuçların görmek için 3. Ay da PET-BT yada MR çekilmektedir.