Radyasyon ve embolizasyon işlemlerinin aynı anda uygulandığı radyoembolizasyon, kanser hücrelerinin hızla yok olmasını sağlar.

Hemoptizi; Solunum yollarından çeşitli nedenlerle gelen kan “Hemoptizi” olarak adlandırılır. Bu kanama solunum yollarını uyarır ve öksürürken meydana gelir. Kanama çizgilenme tarzında çok hafif olabildiği gibi, hayatı tehdit eden ciddi sorunlara yol açan tarzda da olabilir.

Safra kesesine dren koyma işlemi, akut safra iltihabı (akut kolesistit) geçiren; ileri yaş grubunda ve yandaş hastalığı olanlarda (şeker hipertansiyon, kanser…) uygulanmaktadır. Safra kesesini tıkayan taş yada tümör nedenli yapılabilir. Tedavi edilmeyen hastalarda safra kesesi yırtıkları oluşabilir, hastaları hayati tehlikeye sokabilir.

Kadınlarda pelvik(kasık) bölgesindeki ağrılar erkeklere göre sıktır. Kadın hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları en sık nedenlerdendir.Pelvik konjesyon sendromu daha az sıklıkla görülmekle birlikte, tanıda zorluklar, bilinirliğin az olması nedeniyle tanısı zordur.Adet dönemleriyle ilişkisiz, künt kasık ağrılarında mutlaka akla gelmelidir. 20-45 yaş arası kadınlarda daha sıktır. Tüm kadınların  %10 unda hastalık görülmektedir.Hormonlar (östrojen ) pelvik hastalığın oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. Menopoz sonrası şikayetler gerilemektedir.

KaraciğerKaraciğer hayati bir organdır, protein ve enzimler üretir, enfeksiyonlarla savaşır, gerekli vitamin ve besinleri depolar ve kanı temizlerKaraciğer biyopsisi kimlere yapılır?Kan sonuçlarına göre karaciğer hastalığı düşünülen hastalar. Karaciğerde kitlesi saptanan hastalar

Böbrek arterlerinin birinin yada her ikisinde oluşan böbrek kan akımını azaltan darlıktır. Darlık ileri yaşlarda artabilir ve böbrek hasarına yol açabilir. Bu hastalarda ilaçlarla kontrol altına alınamayan tansiyon yükseklikleri görülebilmektedir.Nedenleri nelerdir?%90 neden ateroskleroz(damar sertleşmesi) dur. Tıkayıcı plaklar yağlardan ve kolesterol dan oluşur, bu da damarın sertleşmesine, ve daralmasına yol açar. Böbrek kan akımı azalır. Az bir kısmı fibromusküler displazidir (FMD). FMD, kadınlarda genç insanlarda daha sık görülür.

Radyoembolizasyon nedir?Radyoembolizasyon, anjiografik yolla yapılan bir tedavisidir. Karaciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan tümörlerde ve metastatik kitlelerde uygulanır. Uygun hastalarda uygulandığında tümör cerrahisine eş değer sonuçlar vermektedir. Ameliyat edilemeyen tümörleri olan hastalarda uygulandığında yaşam sürelerini uzatmaktadır. Ayrıca hastaların yaşam sürelerince tümöre bağlı gelişen etkileri (ateş, bulantı, kusma …) azaltır.

Burun kanamaları insanların hayatlarında sıklıkla karşılaşabileceği bir sorundur. Tüm insanların en az yarısı hayatlarında bir kez burun kanaması geçirir. Bu kanamaların çoğu hastaneye başvurmaz. Burun; konumu ve damarların yüzeye yakın olması nedeniyle büyük risk altındadır. Kanamaların çoğu ciddi olmayıp evde halledilmektedir. Sık sık burun kanaması varlığı ve durdurulamayan kanamalar da hastaneye başvuru yapılmalıdır. Epistaksis hastalarında kanamanın yerini saptanmasında kulak burun boğaz uzmanları tarafından Endoskopi ile saptanır. Burnun ön tarafından olan kanamalar yaygın olanlardır, çocuklarda sıktır. Genelde evde tedavi edilir. Genelde tek burun deliğinden kanama olur. Burnun arka kısmından meydana gelen kanamalar ciddi kanamalardır. Acil tedavi gerektirir. Genelde her iki burun deliğinden kanama olur.

Böbrek nakli; kadavradan yada canlı vericiden alınan sağlıklı böbreğin, yetmezliği olan alıcıya yerleştirilmesi işlemidir. Böbreklerimiz karın içinde her iki tarafta yer alan, kandaki atık maddeleri filtreleyerek atan organlarımızdır. Her iki tarafta idrar kanallarıyla(üreter) birleşerek idrar torbası (mesane) ile ilişkilidir. Böbreğin filtreleme yeteneğinin bozulması ile vücutta sıvı ve atıklar birikir. Tansiyon yükselir ve böbrek yetmezliği gelişir.

KonuBöbrek hastalıkları gelişim zamanına göre akut ya da kronik diye ikiye ayrılır. 3 aydan daha uzun süredir mevcut olan hastalıklar genellikle kronik kabul edilir. Kronik böbrek hastalığının en sık nedeni şeker ve yüksek tansiyondur.

Genel bilgilerAkciğerde izlenen nodüllerin yada kitlelerin kanser olup olmadığını belirlemek için doku alınmasıdır. Biyopsiler açık cerrahiyle, bronkoskopik yada perkütan yolla yapılabilmektedir. Açık cerrahi ve bronkoskopik biyopsiler sedasyon yada genel anestezi gerektirirken, perkütan (transtorasik) biyopsi lokal anestezi ile yapılabilmektedir.

Tiroid beziTiroid bezi nefes borusunun her iki tarafında kelebek şeklinde olan organımızdır. Bezi orta hatta ince bir tiroid dokusu (istmus) birbirine bağlar. Salgıladıkları hormonlarla (T3, T4) organların çalışmasını düzenler. Fizik muayene ve ultrason ile bez içindeki anormallikler saptanır. Tiroid hormonlarına bakılarak tiroid fonksiyonları değerlendirilir. Ultrason da tiroid enfeksiyonları (tiroiditler) ve/ veya nodüller saptanır. Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi) yada fazla çalışması (hipertiroidi) kan değerlerine bakılarak anlaşır. Tiroiditler takip gerektirir. İçerisinde gelişen yeni yada büyüyen nodüller biyopsi gerektirebilir.

– Varis nedir? • Ana damarlardaki kapakçıkların yetersizliğine bağlı gelişen damarların genişlemesidir, mavi mor, kabarık ve bükülmüş şekilde görülürler, vücudun her yerinde görülebilmektedir; fakat ayaklarda daha sıktır. • Varislerin çoğunluğu ilerleyici özellikte olup ülser ve yaralar geliştirmektedir. Bu nedenle varisler sadece görsel bir hastalık olmayıp, büyük sorunlar oluşturabilen patolojilerdir. • Kadınlarda daha sık görülmekte olup, yaşla sıklığı artar